Kurumsal Eğitim ve Gelişim

Kurumsal eğitim ve gelişim anlamında şirketinizin ihtiyaçları doğrultusunda personelleriniz için özel eğitim programları

Kurumsal Eğitim; çalışanları eğitmek için tasarlanmış bir faaliyetler sistemidir. İşverenlere yardımcı olurken, ayrıca profesyonel ve kişisel olarak ilerlemek için bilgi ve beceriler edinmelerine ve bunları bilemelerine yardımcı olduğu için çalışanlar için de faydalıdır. Kurumsal eğitim, bir organizasyonun çeşitli yönlerini iyileştirmeyi amaçlayan personel öğrenme girişimlerini ifade eder.

Kurumsal eğitim, insan kaynakları departmanının veya daha büyük kuruluşlarda özel bir kurumsal eğitim ekibinin görevidir. Sorumlulukları, bilgi boşluklarını ve eğitim ihtiyaçlarını belirlemek, iş ihtiyaçlarına göre eğitim programları geliştirmek ve sunmak ve belirli bireyler ve bir bütün olarak işgücü için uzun vadeli eğitim stratejileri oluşturmaktır. Bu, yeni personelin işe alınmasını, yeni becerilerin öğretilmesini, çalışanlara yeni roller için yeniden beceri kazandırmayı veya mevcut olanda beceri yükseltmeyi veya eğitimin işyerinde fark yaratabileceği diğer herhangi bir olası durumlarda kullanılmaktadır.

İş gücünü eğitme sorumluluğu genellikle daha büyük şirketlerde uzman ekipler ile daha küçük şirketlerde İnsan Kaynakları tarafından üstlenilir. Eğitim programlarının konularını ve ihtiyaçlarını belirleyerek çalışanların kullanımına sunmaları gerekmektedir. Çalışan deneyimlerinin ve yolculuklarının stratejisini ve yol haritalarını oluşturma sorumlulukları vardır.

Kurumsal eğitim ve gelişim basit gözüken ama bir şirket için en önemli departmanlardan biridir. Kurumsal eğitimin doğru ve yerinde kullanımı şirketi büyümeye ve geliştirmeye açmaktadır. Bu sebeplerle kurumsal eğitim ve gelişim yabana atılacak bir konu değildir. Jobiers ise sizlere kurumsal eğitim ve gelişim anlamında şirketinizin özel ihtiyaçları doğrultusunda personelleriniz için eğitim programları düzenlemektedir. Özellikle işe yanı başlayan personeller için oryantasyon eğitimleri başta olmak üzere birçok alan ve konuda yeni personelleriniz için bir eğitim programı düzenlemektedir.

Jobiers kurumsal eğitim ve gelişim programının katkıları aşağıdaki gibidir;

İşgücü Kapasitesinin Genişletilmesi

Kuruluşlar, çalışanların bilgi ve uzmanlığını geliştirerek beceri boşluklarını azaltabilir ve iş gücü yeteneklerini genişletebilir. Bu, operasyonları iyileştirmek, üretkenliği artırmak, personel çevikliğini artırmak veya işletmeyi yeni büyüme kanallarından yararlanacak şekilde konumlandırmak gibi etkileri vardır.

Yeteneği Elde Tutma

Kurumsal eğitim yoluyla personele yatırım yapmak, kuruluşun çalışanlarına ve onların mesleki gelişimine önem verdiğini gösterir. Bu, profesyonel gelişim ve dahili hareketlilik fırsatlarıyla birleştiğinde, kuruluşların yetenekli çalışanları elinde tutmasına olanak tanır.

İş Kültürü Oluşturmak

Kurumsal eğitim, bir kuruluşun işyeri kültürünü açıklamasına, tanıtmasına ve aşılamasına olanak tanır. Bu, işletmenin hedeflerine ulaşılmasına yardımcı olan büyük resmin temel değerlerini veya davranış kuralları gibi şirkete katılan çalışanlardan belirli beklentileri içermektedir.

Kurumsal Performansı Arttırmak

Personeli işlerinde daha iyi olmaları için eğitmek, daha fazla üretkenliğe yol açar. Kurumsal eğitim belirli bir maliyete sebep olur ve doğru yapıldığında işletmeler, personelin zamanını daha verimli kullanması sayesinde artan performansla bu yatırımın geri dönüşünü görmektedir.

Ayrıca Jobiers bunları da sağlamaktadır;

  • Çalışanlara şirket hedefleri, stratejileri ile uyumlu kariyer geliştirme fırsatları sağlamak
  • İşle ilgili mevcut görevlerle ilgili becerileri geliştirmek veya bu bilgileri korumak
  • Kişisel gelişimi planlamak, sosyal beceri konuları için kişisel beceriler ve yetenekler geliştirmek
  • Kendi belirlediği hedeflere ve kariyer hedeflerine ulaşmak için mevcut işle ilgili olmayan görevler için eğitim, yetenek ve beceriler geliştirmek veya elde etmek
  • Daha iyi topluluk üyeleri ve daha mutlu bireyler oluşmasını sağlamak.