İnsan Kaynakları Danışmanlığı

Jobiers İnsan Kaynakları Danışmanlığı ile yeni yetenekler eldin, var olan yetenekleri elde tutun ve şirket sadakatini arttırın.

Günümüzdeki, İnsan Yönetimi’nin yeri ve konumu günden güne değişmektedir. Önceki zamanlarda insan kaynakları sadece “insan” ile alakalı olduğu anlaşılırken artık insan kaynakları bundan çok daha fazlasıdır.

İnsan Kaynaklarının önceliği tabii ki insan; yani organizasyondaki çalışandır. Fakat artık bununla sınırlı kalmayıp insana dokunabilecek her alanla ilgilenmektedir. Bu çalışanın işe alım sürecinden, eğitimi, yerleştirilmesi, entegre edilmesi, verimli çalışması, maaşı vb. durumlardan tutun işten ayrılma, emeklilik süreçlerine kadar her alanda onları yönetmektedir. Güçlü bir İnsan yönetim çalışanlarını performansını optimize etmeye ve organizasyonun hedefleri arasından oluşan boşlukları doldurmaya gayret gösterir.

İnsan kaynakları yönetimi, işletmelerine rekabet avantajı sağlamak için bir işletme veya kuruluştaki insanları etkili ve verimli bir şekilde yönetmeye yönelik stratejik ve tutarlı bir yaklaşımdır. Amacı, işverenin stratejik hedeflerinin hizmetinde çalışanın performansını en üst düzeye çıkarmaktır. İnsan kaynakları yönetimi, öncelikle politikalara ve sistemlere odaklanarak kuruluşlardaki insanların yönetimi ile ilgilenir. İnsan kaynakları departmanları, çalışanlara sağlanan faydaların planlanmasından, çalışanların işe alınmasından, eğitilmesinden ve geliştirilmesinden, performansın değerlendirilmesinden ve ödül yönetimi gibi ücretlendirme ve teşvik sistemlerinin yönetilmesinden sorumludur. İK aynı zamanda organizasyonel değişiklikler ve çalışma ilişkileri ile ya da kurumsal uygulamaları toplu pazarlık ve hükümet mevzuatından kaynaklanan gereksinimlerle dengeleme ile ilgilenir.

Jobiers İnsan Kaynakları Danışmanlığı hizmeti, bir kuruluşun insan sermayesi ve İK fonksiyonlarının yönetimi ile ilgili danışmanlık ve uygulama faaliyetlerini içerir. Hizmetlerin kapsamı, kapsamlı insan sermayesi stratejisi çalışmasından ücretlendirme ve yan haklar çerçevesinin tasarlanması ve uygulanmasına ve İK işlevinin dönüştürülmesine kadar değişir.

Şirketimiz, şirketlerin ve personelin verimliliği en üst düzeye çıkarmasına ve ilgili politika ve prosedürleri ellerinden gelen en iyi şekilde uygulamasına yardımcı olmak için üçüncü taraflara uzman tavsiyesi ve hizmetleri sağlar.

Jobiers uzman ekibi, kurumların en önemli varlığı olan çalışanlarına “önce insan” metoduyla yaklaşırlar. Temel amaç, insan gücü ihtiyaçlarının değerlendirilmesinden, bunların yönetimine ve elde tutulmasına kadar uzanır.

İnsan Yönetimi ekibimiz ile sadece çalışan verimliliğini yönetmek ve optimize etmekle kalmıyor bunun yanı sıra çalışanların fiziksel ve duygusal sermayelerini yönetmeye odaklanıyoruz. En temel gayemiz etkili bir insan yönetimi ile kurumların iş akışını denetlemek, çalışan performansını düzenli olarak artırmak ve kurumun hedefleri, vizyonu, misyonu ile çalışanların hedeflerini ortak noktada buluşturmaktır. Bunu kurum içi araştırmalar ve bu araştırmaların verileri doğrultusunda eksik olunan noktaları tespit ederek gerekli planları oluşturarak ve yeri geldiğinde eğitimler ile destekleyerek kurumunuzun büyümesine yardımcı oluyoruz.

Kuruluşunuzun geleceğe güvenle bakabilmesi için çeşitli ve kapsayıcı bir ortam yaratmak, sektörünüzün zirvesinde kalmak ve mevcut ve gelecekteki liderlerinizi geliştirmek için eğitim sağlamak için kuruluşunuzun İK kararları almasına yardımcı oluyoruz.

İnsan Kaynakları Danışmanlık Hizmetlerimiz

 • İnsan Kaynakları Planlaması
 • Yönetim Organizasyon Tasarımı
 • Yetenek Yönetimi
 • Uzaktan ve Hibrit Çalışma
 • Ücret Yönetimi
 • Şirket Bağlılığı Arttırma
 • Terfi Yönetimi
 • Profesyonel Gelişim ve Eğitim
 • Prim ve Ödüllendirme
 • Performans Yönetimi
 • Oryantasyon
 • Organizasyonel Gelişim Eğitimi
 • Liderlik
 • Kurumsal Performans İyileştirme
 • Kurumsal Öğrenme
 • Kariyer Yönetimi
 • İşe Alım
 • İnsan Kaynakları Performans Analizi
 • İnsan Kaynakları Eğitimleri
 • Görev Tanımları
 • 360 Derece Performans Değerlendirme
 • Çapraz Fonksiyonel Eğitim